Exotics For You B.V. | Oud-Beijerland (77738209) (2024)

Bedrijfsinformatie

Exotics For You B.V.

Hoepelmaker8
3262 DBOud-Beijerland

De onderneming met de naam Exotics For You B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 77738209 is gevestigd op het adres Hoepelmaker 8 in de woonplaats Oud-Beijerland met de postcode 3262DB. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Groothandel in groenten en fruit.

KvK 77738209 0000
Vestigingsnummer 000045416842
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met gewone structuur (41)
Standaard bedrijfsindeling Groothandel in groenten en fruit (46311)
Akte oprichting 2020-03-27
Statutaire zetel Barendrecht
Gemeente Hoeksche Waard
Provincie Zuid-Holland
Laatst gewijzigd: 2023-12-13

Contactinformatie

Non Mailing Indicator

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Financiële informatie

RSIN 861118066
BTW-nummer NL861118066B01
Deponering jaarstuk
Datum: 2022-05-03
2020

Handelsnamen van Exotics For You B.V.

  • Bestaande handelsnamen

Exotics For You B.V.

Handelsregister publicaties van Exotics For You B.V.

In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Exotics For You B.V.. In totaal zijn er 4 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.

Datum Publicatie
2022-05-03 Deponering
Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd.
2022-05-03 Deponering
Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd.
2020-03-31 Nieuwe inschrijving
Per 2020-03-27 is bestuurder NJN Investments B.V. (77734777) in functie getreden.
2020-03-31 Nieuwe inschrijving
Zetel: Barendrecht. Datum akte oprichting: 2020-03-27.

Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Oud-Beijerland

Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Oud-Beijerland. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.

2023-12-15 C.A. Huisman&nbspHoofdvestiging
KvK 90026403 - Vestigingsnummer 000008883939

Oost-voorstraat 101
3262 JH Oud-beijerland

4721 - Winkels in aardappelen, groenten en fruit
2023-11-20 Woonvitamine&nbspHoofdvestiging
KvK 91967260 - Vestigingsnummer 000057618143

Zinkweg 66
3262 BC Oud-beijerland

74103 - Interieur- en ruimtelijk ontwerp
2023-11-20 No Limits Events&nbspHoofdvestiging
KvK 92017894 - Vestigingsnummer 000057666326

Wilhelminaplein 2
3262 SW Oud-beijerland

7739 - Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen
2023-11-20 Beauty bij Keby&nbspHoofdvestiging
KvK 91963249 - Vestigingsnummer 000057614296

Vleugel 7
3261 GH Oud-beijerland

96022 - Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting
2023-11-20 J.V.A. Holding B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 91971322 - Vestigingsnummer 000057622035

Julianastraat 53
3262 SH Oud-beijerland

642 - Financiële holdings
2023-11-11 E-commerce fortuin&nbspNevenvestiging
KvK 90612949 - Vestigingsnummer 000057510717

Lisztplein 10
3261 JS Oud-beijerland

47919 - Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food
2023-11-10 ictop.nl&nbspHoofdvestiging
KvK 91943116 - Vestigingsnummer 000057595224

Terborchdreef 11
3262 NB Oud-beijerland

62010 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
2023-11-09 DtH Photography&nbspHoofdvestiging
KvK 91927730 - Vestigingsnummer 000057580901

Multatulipad 112
3261 SM Oud-beijerland

85522 - Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
2023-11-09 Morag Peeters&nbspHoofdvestiging
KvK 91921031 - Vestigingsnummer 000057574499

Kloosring 85
3261 SG Oud-beijerland

702 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
2023-11-03 EMD Klussenbedrijf&nbspHoofdvestiging
KvK 91876664 - Vestigingsnummer 000057531757

Bellinistraat 3
3261 WE Oud-beijerland

4391 - Dakdekken en bouwen van dakconstructies
2023-11-03 KH Innerlijke natuur&nbspHoofdvestiging
KvK 91871336 - Vestigingsnummer 000057526702

Annie M.g. Schmidtstraat 11
3261 ST Oud-beijerland

869199 - Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers
2023-11-03 Stichting Kuchanua&nbspRechtspersoon
KvK 91866138

Grebbestraat 17
3262 GD Oud-beijerland

88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van
2023-11-02 Piet Mondriaan B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 91855276 - Vestigingsnummer 000057511659

Nobelstraat 72 - A
3262 PM Oud-beijerland

70102 - Holdings (geen financiële)
2023-11-02 Meba Invest B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 91852528 - Vestigingsnummer 000057509018

Westvoorstraat 10
3262 JP Oud-beijerland

642 - Financiële holdings

Informatie bestellen

Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.

Kredietrapport

Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.

  • Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
  • Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
  • Meest actuele jaarrekeningen.
  • Verkrijgbaar in het Engels.
  • Direct beschikbaar via download en mail.

€ 9.95

Inclusief BTW

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.

  • Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
  • Informatie delen met andere gebruikers
  • Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers

€ 0.95

Inclusief BTW

Soortgelijke bedrijven in de buurt

De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Groothandel in groenten en fruit.

Naam Afstand
Fruity Pack B.V.
Kwakscheweg 3
3261 LG Oud-beijerland
1,8 km
J.P.V.K. Beheer B.V.
Dokter Duyvendakhof 34
3261 CL Oud-beijerland
1,8 km
Columbus Exotics B.V.
Anke Servaesstraat 20
3207 HM Spijkenisse
2,6 km
SORTRADE-IMPEX
Visserskreek 22
3206 GR Spijkenisse
4,7 km
Scan-Iberia B.V.
Koddeweg 49
3194 DH Hoogvliet Rotterdam
4,8 km
Kaplan Industries B.V.
Heersdijk 52
3194 KA Hoogvliet Rotterdam
5,0 km
Ram Import-Export
Noordzijdsedijk 70
3194 TA Hoogvliet Rotterdam
5,1 km
Joey International B.V.
Nieuwe Langeweg 87
3194 DC Hoogvliet Rotterdam
5,6 km
Prima Fresh B.V.
Regenboog 90
3162 XA Rhoon
6,0 km

Alle organisaties in dit pand

  • Actief (2)
Exotics For You B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 77738209 - Vestigingsnummer 000045416842

Hoepelmaker 8
3262 DB Oud-beijerland

46311 - Groothandel in groenten en fruit
NJN Investments B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 77734777 - Vestigingsnummer 000045413681

Hoepelmaker 8
3262 DB Oud-beijerland

70102 - Holdings (geen financiële)

Bedrijventerreinen in de buurt

Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Hoepelmaker 8. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.

Naam Type werklocatie Afstand
Koni Terrein (Langeweg) Bedrijventerrein 1,2 km
De Hoogerwerf Bedrijventerrein 1,4 km
De Bosschen Bedrijventerrein 1,8 km
Hoogerwerf 4/Oost Bedrijventerrein 1,8 km
Werklandschap Stougjesdijk-Oost Bedrijventerrein 3,1 km
Nieuw-Beijerland-Oost II Bedrijventerrein 3,8 km
Sluisendijk Bedrijventerrein 4,0 km

Organisatie Exotics For You B.V. op de kaart

Woonfunctie

Kantoorfunctie

Winkelfunctie

Industriefunctie

Onderwijsfunctie

Meerdere functies

Logiesfunctie

Onbekend

Exotics For You B.V. | Oud-Beijerland (77738209) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 5953

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.